Jakość

Zapewnienie jakości


Ustaliliśmy następujące procedury i środki kontroli w celu zapewnienia jakości
1. Mamy procedury identyfikacji partii i śledzenia wszystkich surowców, opakowań i gotowych produktów.
2. Dysponujemy procedurami identyfikacji, oddzielania i usuwania wszelkich materiałów opakowaniowych i produktów gotowych niepotwierdzających.
3. Mamy programy dotyczące przechowywania i dostawy produktów oraz wysyłki.
4. Posiadamy procedury zapewniające, że etapy procesu są kontrolowane i zgodne z wymaganiami produktu.
5. Mamy program podnoszenia jakości.
6. Mamy program zwalczania szkodników.
7. Mamy program sanitarny, procedurę czyszczenia i praktykę.
8. Posiadamy procedurę wycofania produktu.