Kwas fosforowy CAS 13598-36-2

Kwas fosforowy jest związkiem opisanym wzorem H3PO3. Ten kwas jest diprotyczny (łatwo jonizuje dwa protony), a nie triprotyczny, jak sugeruje to ten wzór. Kwas fosforowy jest półproduktem do wytwarzania innych związków fosforu.

H3PO3 jest wyraźniej opisany za pomocą wzoru strukturalnego HPO (OH) 2. W stanie stałym HP (O) (OH) 2 jest tetraedryczne z jednym krótszym wiązaniem P = O 148 pm i dwoma dłuższymi wiązaniami P – O (H) 154 pm. Ten gatunek istnieje w równowadze z niezwykle małym tautomerem P (OH) 3. IUPAC zaleca, aby to drugie nazywać kwasem fosforowym, podczas gdy postać dihydroksylową nazywa się kwasem fosfonowym. Tylko zredukowane związki fosforu są pisane „złym” zakończeniem.

Innymi ważnymi kwasami tlenowymi fosforu są kwas fosforowy (H3PO4) i kwas podfosforawy (H3PO2). Zredukowane kwasy fosforu podlegają podobnej tautomerii obejmującej przesunięcia H między O i P.

Nazwa produktu: Kwas fosforowy
NR EINECS: 237-066-7
Wzór cząsteczkowy: H3PO3
Masa cząsteczkowa: 81,9957
Formuła strukturalna:
Test: co najmniej 99,0%
Temperatura topnienia: 73 ℃
Pakowanie: worek 25kg tkany
Nr CAS: 13598-36-2